Dôkazné

 
 
Haus > Ponuka > Testery > Dôkazné
 

Na základe výsledkov meraní týchto alkohol testerov môžete v súlade s platnou legislatívou vyvodzovať pracovno-právne dôsledky. Majú SLM certifikát. S týmto typom alkohol testerov disponujú aj policajné zložky.